RSS

Pawartos Lelayu ( Surat Lelayu )PAWARTOS LELAYU

Mugi Katur Bapak/Ibu/Sederek……………..
Wonten ing…………………………………..
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Innalillahi Wainna ilaihi roji’un
Sampun kapundut wangsul wonten Ngarsa Dalem Gusti Ingkang Maha Kuasa kanti tentrem ingging panjenenganipun         :
            Asma               : Bapak Parto Wiyono
            Yuswo             : 72 tahun
            Dinten             : Rabu Pahing
            Suryo               : 20 Juni 2000
            Wanci              : 15.00 WIB
Wonten           : Dalem Dukito Seyegan Sleman.
Wondene upacara hangakting layon badhe kaangkah            :
            Dinten             : Kamis Wage
            Suryo               : 21 Juni 2000
            Wanci              : 14.00 WIB
            Wonten           : Dalem Dukito Seyegan, Sleman
            Tumuju            : Sasonoloyo Ngino XII, Margoagung Seyegan Sleman
Mekaten wigatosaning pawartos lelayu ingkang kula aturaken wonten ngarso panjenengan sedaya,mugi saget andadosna ing pamriksa, awit saking kawigatosan panjenengan, kaluaraga ngaturaken agunging panuwun.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Ingkang Nandang Dukito
1.      Rubiyanto/Titin Sumarni         (Putra/ Mantu)
2.      Ponirah/ Budiman                    (Putra/ Mantu)
3.      Tukinah/ Sugeng                      (Putra/ Mantu)


 Semoga bermanfaat, maaf kalu bahasanya atu penulisannya amburadul^^

1 komentar:

Risa Nurul mengatakan...

Nice blog^^

Posting Komentar